همایش اینستاگرام قزوین

بلیت طلایی

596 هزار تومان

298 هزار تومان

ردیف های 3 تا 7 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت نقره ای

552 هزار تومان

248 هزار تومان

ردیف های 7 تا 20 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت برنزی

495 هزار تومان

198 هزار تومان

ردیف های بالکن

OUR Mission And Services

رسالت و خدمات هلپیرا

فرآیند پروژه

ماموریت هلپیرا

رسالت هلپیرا

در حوزه توسعه کسب‌و‌کار شرکت ها و مشاوران زیادی در حال فعالیت هستند که تعداد زیادی از آنها مجموعه های ارزشمندی هستند

ولی نکته ای در این میان باقی می ماند این است که یکی از خصوصیات استراتژی بد و ناموفق این است که استراتژی توسط یک عامل بیرونی تهیه و تدوین می شود و یک قسمت دیگر از کسب و کار موظف به اجرا می شود و چون مشاور صرفا جایگاه مشاوره دارد در قبال راهکارها مسئولیتی ندارد و قسمت اجرایی هم چون مسئول تدوین نبوده دغدغه بابت موفقیت ندارد

این معضل ما را بر آن داشت که گروه توسعه کسب و کار هلپیرا را راه اندازی نماییم تا در مسیر توسعه از عارضه یابی، ارائه راهکار تا اجرا و حتی بررسی اثرگذاری آن در کنار شما باشد و ملزم به راهکارهای عملی و اثرگذار می باشد.

OUR Customers

تعدادی از مشتریان هلپیرا

از اینجا با ما در ارتباط باشید

مشتریان هلپیرا

OUR Services

تعدادی از خدمات ما در هلپیرا

Contact US

راه ارتباطی با ما

Gallery

گالری تصاویر

×
×

سبد خرید