خدمات ما

برخی از خدمات ما در مسیر رشد و توسعه کسب و کارها

عارضه یابی کسب و کار

در این مرحله با استفاده از توان مشاورین متخصص به عنوان ناظر بیرونی و نیز اجرای میدانی تحقیقات بازار و محصول، عارضه ها و آسیب های کسب و کارها را شناسایی و معرفی می کنیم

مشاوره دوره ای

در این مرحله با حضور مستمر و مداوم در بدنه کسب و کار ضمن برگزاری جلسات مشاوره ای با مدیران به بررسی روند رشد و توسعه نیز می پردازیم

نظارت بر عملکرد

در این مرحله بر صحت عملکرد و اجرای فرآیند ها و راهکارهای ارائه شده توسط تیم های اجرایی درون یا برون سازمانی کسب و کار نظارت کرده و میزان اثربخشی عملکردها در گزارشات دوره ای به مدیران ارائه می گردد.

برگزاری دوره های آموزشی

بر این باوریم که آموزش ، علی الخصوص آموزش های تخصصی در حوزه کسب و کار از ارکان رشد و توسعه مداوم هر مجموعه‌ای است

گالری تصاویر

برخی از مشتریان ما

ارتباط با ما

گروه توسعه کسب و کار هلپیرا

اگر به فکر پیشرفت و توسعه کسب و کار خود هستید 

لطفا فرصت را از دست ندهید و تماس بگیرید