هلپیرا ایونت

مجموعه از رویدادهای عمومی و خصوصی با رویکرد عملگرایی

رویدادهای قبلی

میت آپ هلپیرا

اولین دورهمی فناورانه

برگزاری اولین دورهمی دوستانه واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین تحت عنوان سلسله رویدادهای کافه اوت باکس با حضور بیش از 60درصد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

مطالعه بیشتر »