مشتریان هلپیرا

مهلت باقی مانده تا پایان ثبت نام

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
همایش اینستاگرام قزوین

بلیت طلایی

596 هزار تومان

298 هزار تومان

ردیف های 3 تا 7 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت نقره ای

552 هزار تومان

248 هزار تومان

ردیف های 7 تا 20 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت برنزی

495 هزار تومان

198 هزار تومان

ردیف های بالکن

مدرسین و سرفصل های همایش

پارت اول | تکنیک های مدیریت اینستاگرام و بررسی داده ها

قزوین بیوتی

  • ابزارها و امکانات نرم افزار اینستاگرام
  • بررسی و آموزش اطلاعات آماری (اینسایت)
  • تکنیک های امنیتی اینستاگرام
پارت اول | تکنیک های مدیریت اینستاگرام و بررسی داده ها

پارت دوم | تولید محتوای اثربخش

بلاگر قزوینی

  • تکنیک های تولید محتوا اثربخش
  • ایده یابی موضوع محتوا
  • تکنیک های فن بیان در اینستاگرام
پارت دوم | تولید محتوای اثربخش

پارت سوم | تبلیغات اثربخش

 

مهدی بیگدلی

  • هدفگذاری در تبلیغات اینستاگرام
  • یافتن پیج های هدف
  • محتوای اثربخش در تبلیغات هدفمند
پارت سوم | تبلیغات اثربخش

پارت پایانی | پنل های مشاوره تخصصی

 

مشاوره تخصصی با هر سه مدرس در حوزه های تخصصی

پارت پایانی | پنل های مشاوره تخصصی

دانیـــــال بــــاقری

دیجیتال مارکتر و مسئول برگزاری پارت های تخصصی

دانیال باقری
همایش اینستاگرام قزوین

بلیت طلایی

596 هزار تومان

298 هزار تومان

ردیف های 3 تا 7 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت نقره ای

552 هزار تومان

248 هزار تومان

ردیف های 7 تا 20 سالن اصلی

همایش اینستاگرام قزوین

بلیت برنزی

495 هزار تومان

198 هزار تومان

ردیف های بالکن