استارت آپ ویکند

۰ تومان

کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به موفقیت نیاز به طی یک سری ایستگاه هایی دارند تا در نهایت به بلوغ و موفقیت برسند که گروه توسعه کسب و کار هلپیرا بل همراهی پارک علم و فناوری قزوین در راستای توانمندسازی صاحبان ایده و کسب و کارها که مستعد رشد و توسعه هستند در این مسیر در کنار این کسب و کارها حاضر می شود تا به نتیجه مطلوب که قرار گرفتن در مسیر رشد و بالندگی است برسند. این ایستگاه ها عبارتند از
ایده پردازی -> پرورش ایده -> مستندسازی ایده -> تیم سازی -> مهارت آموزی -> جذاب بخش اول سرمایه -> منتورینگ و رشد
استارت آپ ویکند

در این مرحله بعد از جذب ایده و کسب و کارها، یک دوره آنلاین 34 ساعته به عنوان پیش رویداد و یک رویداد کارآفرینی در سه روز متوالی به عنوان کارگاه حضوری استارت آپ ویکند جهت نفرات شرکت کننده با هدف پرورش ایده، کمک به مستند سازی، تیم سازی و آمادگی ارائه به سرمایه گذار آموزش های لازم توسط اساتید متخصص هر حوزه ارائه می گردد.

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط